Powłoki przeciw wykropleniowe. Hale przemysłowe, magazyny.

 In Aktualności

Powłoki przeciw wykropleniowe. Hale przemysłowe, magazyny.

Pianka poliuretanowa wykazuje bardzo dużą adhezję do podłoża. Dzięki tej właściwości ściśle przylegając do powierzchni, na którą jest naniesiona, tworzy z nią jedną, integralną całość. Ta właściwość izolacji, gwarantuje, że ocieplenie nie będzie odchodzić od podłoża, czego konsekwencją mogłoby być wykraplanie się wody pod powłoką, czy też podciekanie wody pod warstwę izolacji. Minimalna chłonność wody i duży opór dyfuzji pary wodnej decydują o tym, że pianka poliuretanowa nie nasiąka wodą. Zachowuje doskonałe właściwości izolacji termicznej, nawet w ekstremalnych warunkach, jakie mogą zaistnieć w wypadku dużych wahań temperatur pomiędzy warstwą izolacji, przy jednoczesnym wysokim nasyceniu parą wodną.

Biorąc pod uwagę powyższe zalety izolacji pianą poliuretanową natrysk 3-4 cm przyczyni się do utrzymania wilgoci na odpowiednim poziomie. W budynkach inwentarskich znikną bezpowrotnie, a wykraplanie się pary wodnej na suficie nie będzie powodowało „deszczu pod dachem”. Ma to znaczenie szczególnie w magazynach gdzie składowane są maszyny lub produkty nie odporne na wilgoć.

Stała kontrola wykropleń powoduje, że po natrysku otrzymujemy środowisko w znacznym stopniu więcej odporniejsze na różnice temperatur co jest bolączką tego typu budynków. Powłoki przeciw wykropleniowe z wykorzystaniem  pian poliuretanowych natryskowych  to obecnie najskuteczniejsza metoda izolacji tego typu budynków. Zarówno w magazynach o konstrukcji łukowej jak i w halach tradycyjnych gdzie elementem konstrukcyjnym jest blacha trapezowa piana poliuretanowa ściśle przylega do ścian tworząc bezspoinową powłokę termo i hydro izolacyjną.

Zobacz również