Hydroizolacja tarasów

Tarasy i balkony to elementy budynku które zazwyczaja wystają poza jego obrys i narażone są na działanie warunków zewnętrznych. Zmienne temperatury oraz wilgoć powodują, że należy zadbać o odpowiednią hydroizolację wspomnianych powierzchni

Izolacja chroniąca tarasy przed wilgocią z zastosowaniem piany poliuretanowej zabezpieczy taras jak również pomieszczenia bezpośrednio do niego przylegające przed zawilgoceniem. Pianka nie nasiąka wodą oraz nie posiada łączeń co wyklucza ryzyko przedostawania się wody. Tego typu izolacja jest również szybsza w porównaniu do innych metod hydroizolacji.

Zadaniem hydroizolacji to przede wszystkim zapewnienie wysokiej odporności na wilgoć szczególnie w czasie jesieni, zimy oraz wczesnej wiosny oraz zapobieganie przedostawaniu się wody do warstw konstrukcji. Natomiast pomieszczenie znajdujące się tarasem powinno być zabezpieczone termoizolacją, aby chronić je przed utratą ciepła.

Hydroizolację pianką poliuretanową można stosować na każdy rodzaj powierzchni względu na bardzo dobre właściwości adhezji piany, które gwarantują że będzie ona trwała i skuteczna przez wiele lat. Zabezpieczenie tego typu wyeliminuje możliwość powstania rdzy i korozji oraz przedłuży okres użytkowania obiektu.