POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

§1  Celem Polityki Ochrony Danych Osobowych, zwanej dalej „Polityką” w Forres sp. z o.o. z siedzibą w 35-030 Rzeszów, Piotra Bardowskiego 1, zwanej dalej „Administratorem”, jest zapewnienie [...]